Quy định mới về điều kiện kinh doanh

1658211349kinh doanh may ban ca cos bi cam khong giay phep kinh doanh may ban ca

Ngày 27/12, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2022.

 

Nghị định này quy định về việc kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch và phải đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Việc tổ chức, tham gia các trò chơi điện tử có thưởng phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, tham gia các trò chơi điện tử có thưởng phải tuân thủ đầy đủ quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh máy bắn cá

Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và đáp ứng đủ 5 điều kiện quy định dưới đây.
Thứ nhất: Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn.
Thứ hai: Có khu vực để bố trí điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Cụ thể, điểm kinh doanh phải được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp và có cửa ra, vào riêng.

Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 180 ngày kể từ ngày ghi hình và đảm bảo hình ảnh rõ nét tại các vị trí sau: khu vực cửa ra, vào điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.
Tuân thủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Có niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận biết tại cửa ra, vào điểm kinh doanh.
Thứ ba: Có người quản lý, điều hành điểm kinh doanh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

Điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý, điều hành điểm kinh doanh: Có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên; Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Thứ tư: Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có lãi.
Thứ năm: Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh.

Đối tượng được phép chơi ở điểm kinh doanh

Bên cạnh đó, các đối tượng được phép chơi ở điểm kinh doanh là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại tại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn tại Việt Nam.
Người chơi được doanh nghiệp xác nhận và trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng; được nhận tiền trả thưởng và chuyển hoặc mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; được yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng; được quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với doanh nghiệp về kết quả trả thưởng; tố cáo các hành vi gian lận, vi phạm quy định của Nghị định này và quy định pháp luật; được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định trong thể lệ trò chơi do doanh nghiệp công bố.
Người chơi phải mang theo các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi; có trách nhiệm tuân thủ thể lệ trò chơi, nội quy, quy định quản lý nội bộ có liên quan của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật; không được sử dụng kết quả của các trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh để cá cược trực tiếp với nhau; không được gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại điểm kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, Nghị định 121/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh máy bắn cá

Cụ thể, người quản lý, người lao động của doanh nghiệp được phép ra, vào điểm kinh doanh để làm việc theo sự phân công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập và công bố danh sách cập nhật người quản lý, người lao động của doanh nghiệp được phép ra, vào để làm việc tại điểm kinh doanh.
Người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp được phép ra, vào điểm kinh doanh để làm việc theo sự phân công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập và công bố danh sách cập nhật người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp được phép ra, vào để làm việc tại điểm kinh doanh.
Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi việc kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp theo quy định của luật pháp.
Lưu ý: Các cá nhân nêu trên chỉ được vào điểm kinh doanh để thực thi các nhiệm vụ liên quan theo phân công, nghiêm cấm vào điểm kinh doanh để tham gia các trò chơi điện tử có thưởng dưới mọi hình thức.

Thông tin quản lý máy bắn cá, khu vui chơi đổi thưởng
Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh, sổ theo dõi được lập theo hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử. Sổ theo dõi phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 3 năm để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh theo quy định phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Mã số thẻ điện tử (nếu có); Họ và tên; Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; Quốc tịch; Ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử); Thời gian ra, vào điểm kinh doanh; Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát người chơi theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
Sổ theo dõi để kiểm soát các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh theo quy định phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Mã số thẻ điện tử (nếu có); Họ và tên, ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử); Vị trí, chức danh công việc được phân công tại điểm kinh doanh; Thời gian làm việc tại điểm kinh doanh; Các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.